• 100% bezpečný nákup
  • Originální produkty
  • Garance vrácení peněz
  • Rychlé dodání do 5 dnů
0
0,00 Kč
Můj košík
Zavolejte nám
702 642 079

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD - Chaux Group s.r.o.

Provozovatelem e-shopu www.teleprodukt.cz je společnost Chaux Group s.r.o.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, kterých neoddělitelnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Dodací lhůta

Zboží zasíláme prostřednictvím kurýra nebo si jej můžete osobně vyzvednout na vámi zadané adrese Zásilkovna. Zboží vám bude doručeno do 5 pracovních dní od přijetí potvrzujícího e-mailu. V případě speciální akce se může doba dodání prodloužit na 14 pracovních dnů, případně podle textu v popisu produktu. Spolu se zbožím vám bude doručena i faktura, která slouží jako daňový doklad a zároveň záruční list.

Dovoz zabezpečuje externí kurýrní služba. Naneštěstí nedokážeme zajistit, aby na žádost zákazníka kurýr nejprve zavolal a prověřil vaši přítomnost v čase doručení na uvedené adrese. Pokud vás kurýr nezastihne, zanechá vzkaz.

Pokud vámi požadované zboží není k dispozici nebo se během této doby vyskytnou nepředvídatelné problémy, budeme vás bezodkladně informovat na kontaktní adrese, resp. telefonním čísle uvedeném ve vaší objednávce.

Pokud by vám nebylo zboží do uvedeného termínu doručeno a zároveň byste nebyli kontaktováni, zavolejte na telefonní číslo 702 642 079 nebo nás informujte prostřednictvím e-mailové adresy info@teleprodukt.cz. K dispozici jsme vám každý pracovní den mezi 8:30 až 17:00 hod.


Přepravné, balné a platební podmínky

Zboží vám zašleme na dobírku řádně zabalené, platíte až při přebírání balíku. Případně, pokud jste platili předem online přes platební portál Trust Pay nebo Card Pay, žádné peníze kurýrovi nepředávate (služba dočasně omezena). Balné si neúčtujeme. K hodnotě zboží je připočtena částka podle způsobu dopravy nebo vyzvednutí zásilky.

Doručená faktura slouží zároveň jako záruční list.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v čase objednání. Kupující má možnost se před uskutečněním objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a se všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.


Zrušení nákupu do 14 pracovních dnů od jeho převzetí:

Spotřebitel právo v této lhůtě po převzetí, zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsaho potřebném na zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

Pokud Vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte právo odstoupit od smlouvy a zboží nám podle § 53 odst. 7 Obč. Z. vrátit do 14 pracovních dnů od jeho převzetí, pokud pro konkrétní produkt nebude tato lhůta ze strany prodávajícího jednostranně prodloužena. 

V případě odstoupení od smlouvy zboží nesmí jevit známky poškození nebo znehodnocení používáním a musí být v původním nepoškozeném obalu s kompletním příslušenstvím. Spotřebitel je zodpovědný za případné snížení hodnoty zbožíV případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a doručí dodavateli zboží se sníženou hodnotou, který je používán, poškozený nebo neúplný, vrátí dodavatel spotřebiteli již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část sníženou v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku o hodnotu jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží a o hodnoty opravy do původního stavu. Pokud je zboží používáním poškozené nebo jinak znehodnocené - právo na odstoupení od smlouvy zaniká.

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen akceptovat!

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Výrobek nám prosím zašlete poštou jako doporučenou zásilku (pozor NE balík do ruky) na adresu:

ZÁSILKOVNA DEPO Štěrboholy - ID 13832
Chaux Group
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha

nebo

nás emailem informujte o reklamaci a my Vám pošleme jedinečný kód, jehož prostřednictvím můžete zásilku předat na kterémkoli odběrném místě Packety (https://www.zasilkovna.cz/pobocky)

 

Zásilkovna, jako naše smluvní dopravní společnost nám doručí vrácené zboží do 3 pracovních dnů.

Upozornění! Adresa pro reklamace slouží výhradně pro zasílání reklamací prostřednictvím české pošty a neplní funkci reklamačního oddělení. Jakékoliv informace ohledně vaší reklamace vám poskytneme na tel. čísle 210 012 711 nebo e-mail: info@teleprodukt.cz

 

Zásilky vrácené formou dobírky neakceptujeme.

Dbejte na to, abyste výrobek vrátili nepoškozený, v původním množství a v originálním obalu. Zároveň vás žádáme, abyste ke zboží přiložili kopii faktury, případně alespoň uvedli její číslo, vaše jméno a adresu. Byli bychom rovněž rádi, kdybyste nám napsali důvod vrácení výrobku (není to však podmínkou pro vrácení peněz).

Vrácení zboží je s Teleproduktem hračka!

Máme pro vás jednoduché řešení vrácení zásilek. Zboží nenaplnilo Vaše očekávání nebo Vám nesedlo?
V tom případě pouze jednoduše zboží zabalte a zaneste na nejbližší podací místo Packety.

Ideální způsob, jak může zákazník vrátit zboží zpět e-shopu, je tzv. Zpětná zásilka. Jak to funguje?

  1. informujte nás emailem o vrácení zboží a počkejte na zaslání vratkového kódu na email (tzv. Identifikátor)
  2. vrácené zboží vhodně zabalte
  3. zásilku odneste na jakékoli podací místo Packety
  4. obsluze na podacím místě Packety nahlaste 8 místný vratkový kód doručený od nás emailem (tzv. Identifikátor)
  5. obsluha na podacím místě Packety na základě kódu vygeneruje štítek a ten nalepí na zásilku
  6. následně si zásilku na podacím místě vyzvedne náš kurýr a odveze ji zpět našeho e-shopu

V případě dodržení všech uvedených podmínek vám peníze za výrobek vrátíme zpět na váš bankovní účet – proto je důležité, abyste nám zároveň poslali číslo Vašeho běžného účtu. Náklady na vrácení zboží do naší společnosti snáší spotřebitel, pokud výrobek nebyl vadný.

Do textu emailu nebo k poštovní zásilce prosím připište číslo faktury, jméno adresáta a bankovní účet, na který se peníze budou vracet.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle článku výše Vám vrátíme kupní cenu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet Vámi určený.

Pokud Vám byl společně se zbožím poskytnutý dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, ztrácí darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Upozornění! Není možné odstoupit od smlouvy a vrátit zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího nebo určené speciálně pro jednoho kupujícího; rychle se kazící zboží ani zvukové nebo obrazové záznamy, které spotřebitel rozbalil. (Příklad: CD, spotřebované gely…)


Reklamace

Výše uvedený postup platí i v případě, že reklamujete vadné nebo poškozené zboží. V tomto případě je však nutné uvést druh poškození. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni nejpozději do 30 pracovních dnů.

Chaux Group zodpovídá v rámci odpovědnosti za vady prodaného zboží. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady nemůže uplatňovat osoba, na kterou bylo zboží smluvně převedeno kupujícím. K účinnému uplatnění práva z odpovědnosti za vady je nutné, aby kupující v záruční lhůtě písemně oznámil vady, které zboží má, resp. uvedl, jak se vady projevují, a uplatnil právo, které požaduje, v souladu s Občanským zákoníkem (např. na opravu věci, výměnu věci). Kupující je povinen reklamované zboží odevzdat společnosti kompletní, nepoškozené a v originálním balení.

Pokud se jedná o vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být dále používáno jako bezvadné, má spotřebitel právo na výměnu zboží. Chaux Group neodpovídá za vady zboží, na které byla poskytnuta sleva a při prodeji kterého byl kupující na vady upozorněn.


Škody vzniklé během dopravy

Chaux Group odpovídá za škody vzniklé na zboží během dopravy k vám. Pokud se však zboží poškodí nebo je odcizeno během dopravy od vás k nám v případě vrácení zboží, je odpovědnost na straně spotřebitele.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


Záruka

Na námi zasílané zboží poskytujeme dvouletou záruku na výrobní vady. V tomto případě slouží faktura zároveň jako doklad o záruční lhůtě. Při některých druzích zboží je záruční lhůta prodloužena, což je uvedeno na faktuře. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. Při prodeji na telefonickou, e-mailovou nebo internetovou objednávku se dnem převzetí zboží rozumí den, kdy kupující převzal zboží od kurýra.

Upozornění! Zásilku, která jeví známky poškození (roztržený obal, deformace a pod.) v žádném případě nepřebírejte. Předejdete tak případným komplikacím při reklamaci poškozeného zboží.


Předmět úpravy

Obchodní podmínky a reklamační řád se vztahují na dodávky zboží na základě občanského zákoníku, pokud ho kupuje fyzická osoba a zboží jí neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. června 20108a ruší všechna předcházející ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předcházejícího upozornění.

 

Chaux Gruop s.r.o.
Zbraslavská 12/11
159 00 Praha 5
Česká republika
IČ: 090 56 416

Telefonní číslo: 702 642 079

 
//